نمایش از 18 فروردين 1395 بازدید: 7863
پرینت

 
بسمه تعالي

 


(( گزارش برنامه جنگل پیمایی خلخال به اسالم ))
با یاری خداوند در ساعت 22/30 روز چهارشنبه 95/8/12 با یکدستگاه اتوبوس که قبلاً هماهنگ شده بود از


مجموعه ورزشی شادمان به سمت شهر خلخال به راه افتادیم . چون فرداصبح قصد اجرای برنامه را داشتیم همنوردان


به خواب رفتند ، در حدود ساعت 5/30 صبح روز پنج شنبه 95/8/13 در محل دو راهی خلخال جهت اقامه نماز


صبح توقف داشتیم ، پس از اقامه نماز تا موقع راه افتادن اتوبوس ، صبحانه عدس گرم که توسط دوست عزیز


آقای حمزه محمدی تهیه شده بود صرف شد .در حدود ساعت 6/30 به شهر خلخال رسیدم در ورودی شهر آقای مینا


فر راهنمای این برنامه را سوار کردیم پس از طی مسیر در کنار پارک شهر خلخال همنوردان کوله های سنگین و


لوازم اضافه خود را تحویل یک دستگاه نیسان دادند تا به روستای ناو برساند ، مجددا سوار اتوبوس شدیم تا به


محل شروع اجرای برنامه رسیدیم . در ساعت 7/45 از شهر خلخال به سمت اسالم برنامه شروع شد . با توجه به

 

بارش برف در شب قبل مسیر برفی بود و هوا کمی سرد بود ، در ابتدای برنامه یک شب نسبتاً تند برفی را پست سر


گذاشتیم تا به گردنه رسیدیم پس از آن مسیر سراشیب شروع شد و بیشتر مسیر را به سمت پایین حرکت کردیم در


این قسمت مسیر ، مناظر زیبا و دلفریب دل تمام همنوردان را ربوده بود که تمام همنوردان جهت گرفتن عکس دست


به کار شدند ، در ساعت 12 در محل پره خونی جهت استراحت و صرف نهار توقف کردیم در ساعت 30/12 مجدداً


به راه افتادیم و در ساعت 14/30به محل شب مانی روستای ناو رسیدیم ، 2 تا منزل یکی جهت بانوان و یکی


جهت آقایان گروه در نظر گرفته شد . همنوردان در روستا گردش کردند و استراحت کردند . چون صبح زود قصد


بیدار شدن داشتیم و خستگی روز همنوردان خیلی زود به خواب رفتند . در ساعت 4 صبح روز جمعه 95/8/14


همگی از خواب بیدار شدیم و در ساعت 5 صبح محل را ترک کرده به سمت مسجد به راه افتادیم پس از اقامه نماز


صبح در ساعت 5/30 به سمت شهر اسالم به راهنمایی آقای مینا فر براه افتادیم . در ساعت 7 صبح جهت استراحت


در روستای ناورود توقف کردیم و پس از صرف چای مجدداً براه افتادیم در طول مسیر چند بار جهت استراحت و


همچنین صرف صبحانه توقف داشتیم و در آخر در ساعت 13 به روستای لاک تاشون که انتهای مسیر ما در جاده


اسالم به خلخال بود رسیدیم پس از تعویض لباسها سوار اتوبوس شدیم و جهت صرف نهار به شهر پره رسیدیم در


اینجا جهت صرف نهار هماهنگ شده بود پس از صرف نهار در حدود ساعت 15/30 دقیقه به سمت تهران به راه


افتادیم درمسیر برگشت جهت خرید زیتون و اقامه نماز در ساعت 17 در شهر منجیل توقف کردیم ، پس از خرید و


اقامه نماز مجدداً به راه افتادیم در حدود ساعت 21/30 به شادمان رسیدیم ، خدارا شاکرم که یکی از برنامه های


گروه بدون مشکل اجرا شد و تمامی همنوردان به سلامت به منزل رسیدند . با تشکر از تمامی همنوردان عزیز که در


این برنامه مرا یاری دادند.


بخصوص از آقایان حسسین مطلب زاده ، حمزه محمدی و عباس نوروزی راهنمای گروه آقای مینایی فر از شهر خلخال


سر قدم آقای وحید ابراهیمی


عقب دار حسین آقای مطلب زاده

 


حاضرین در سایت

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR