نمایش از 21 فروردين 1392 بازدید: 27665
پرینت


 

 گزارش برنامه صعود گروه کوهنوردی اداره تربیت بدنی


شرکت مخابرات استان تهران به قله بینالود...

 
به نام خداطبق برنامه تعیین شده جهت صعود به قله بینالود ، در ساعت 18 روز سه شنبه


93/2/23  و همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی (ع) گروه کوهنوردی تربیت بدنی


شرکت مخابرات استان تهران از مقابل مجموعه ورزشی شادمان به سمت شهر مقدس مشهد


براه افتادند. گروه در ساعت 7 صبح چهارشنبه به شهر مشهد رسید در انجا پس از صرف 


صبحانه افراد گروه جهت زیارت  بارگاه امام هشتم عازم شدند . پس از زیارت و مقداری خرید


از بازارهای مجاور حرم و البته بعد از نماز جماعت افراد گروه جهت بازدید از آبشار اخلمد در


نزدیکی شهر چناران به راه افتادند . پس از بازید از آبشار زیبای اخلمد گروه به روستای


فریزی جهت شبمانی رسید . در روز پنجشنبه 93/2/25 بمنظور صعود به قله ساعت  3/5


صبح بیدار باش زده شد ودر ساعت 4/5 گروه توسط سه دستگاه نیسان عازم منطقه شد .


در ساعت 5/40 صعود به قله آغاز گردید ودر ساعت 11/45 تمامی افراد گروه به اتفاق


گروه کوهنوردی مخابرات شهر مشهد به قله رسیدند . پس از استراحت کوتاه فرود آغاز گردید


ودر ساعت 17 به یاری خداوند مهربان ، افراد گروه در سلامت کامل یکی دیگر از برنامه های 


کوهنوردی را به پایان رساندند.


نفرات شرکت کننده : خانمها خلیلی و لواسانی  - آقایان اکبری - بختیاریان - ابراهیمی - بهادر - مهدیزاده - عبدلی - حیدری - مطلب زاده


ناظمی - پور امینی - علیمحمدی - فشکی - طباطبایی - باقری - بدلی - جعفری - قادر -


 

حاضرین در سایت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR