نمایش از 21 فروردين 1392 بازدید: 27814
پرینت


قله پلنگ چال


جمعه93/2/5

 


این برنامه در روز جمعه راس ساعت 6/30 دقیقه به اتفاق 15 نفر از همنوردان


از میدان درکه آغاز گردید ودر ساعت 9/45 به پناهگاه پلنگ چال رسیدیم. پس


از صرف صبحانه به علت کمبود وقت تصمیم به برگشت گرفته شد. با تشکر ویژه


از پذیرایی آقای ساسان مهدی زاده مسئول پناهگاه .

 

حاضرین در سایت

ما 99 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR