نمایش از 18 شهریور 1391 بازدید: 13761
پرینت

آدرس مراکز جهت دریافت کارت بیمه ورزشی

جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید.

 

لازم بذکر است شرکت در برنامه های کوهنوردی منوط به داشتن کارت بیمه ورزشی میباشد.

 


 

د – وظايف و مسئوليت اعضاي گروه

 

 

 

9-5 رعايت شئونات و موازين اخلاقي

 


 

10-5 رعايت كليه مفاد اساسنامه و آئين‌نامه انضباطي و مقررات وضع شده.

 


 

11-5 فعاليت صحيح و منطبق بر استانداردهاي آموزشي در موقع انجام فعاليت‌هاي گروهي يا در زمان استفاده از تجهيزات گروه در فعاليت‌هاي انفرادي خارج از برنامه‌هاي گروه.

 


 

12-5 عضويت و مشاركت فعال و مؤثر حداقل در يكي از كميته‌هاي گروه.

 


 

13-5 رعايت كليه نكات لازم جهت حفظ پاكيزگي و حفاظت از محيط طبيعت و كوهستان.

 


 

14-5 بازگرداندن تجهيزات و وسايل گروه به كميته تداركات در تاريخ مقرر و گزارش وضعيت آن‌ها.

 


 

15-5 جايگزيني تجهيزات و لوازم گروه در صورت معيوب شدن يا مفقود شدن حداكثر تا هفته بعد از اتمام مهلت مقرر.

 


 

16-5 پذيرش مسئوليت ايمني خود در تمامي جنبه‌هاي مرتبط با اجراي برنامه‌هاي گروه

 

 

 

ماده 13 تيم سرپرستي:

 

1-13 سرپرست كسي است كه به پيشنهاد مسئول كميته فني و پس از تصويب شوراي اجرايي وظيفه مديريت و رهبري و اجراي برنامه‌ها را بر عهده مي‌گيرد.

 


 

2-13 سرپرست برنامه‌ها تا حد امكان از ميان اعضاي رسمي و با تجربه انتخاب خواهد گرديد.

 


 

3-13 شوراي اجرايي نبايد يكي از اعضا را بدون جلب رضايت او ملزم به قبول سرپرستي بيش از 2 برنامه در 3 ماه متوالي نمايد.

 


 

4-13 در صورتي كه شوراي اجرايي فردي را جهت سرپرستي يك برنامه انتخاب نمايد تنها با انصراف كتبي و با ارائه دلايل كافي مي‌تواند از انجام وظيفه سرپرستي سرباز زدند، مشروط به اينكه انصراف خود را حداقلي دو هفته قبل به شوراي اجرايي و مسئول كميته فني اعلام نمايد.

 


 

5-13 مسئوليت كليه تصميم‌ها و اقدامات انجام شده در طول اجراي برنامه بر عهده سرپرست برنامه خواهد بود.

 


 

6-13 مسئوليت كنترل شرايط و صلاحيت افراد شركت كننده در برنامه‌ها و روند صعود به ارتفاعات بر عهده سرپرست و كميته فني مي‌باشد.

 


 

7-13 سرپرست مي‌تواند در صورت قصور افراد در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي محوله و يا عدم رعايت نظم و انضباط و مقررات گروه در طول اجراي برنامه كه باعث بروز حادثه و خطر خواهد شد براساس صلاح ديد خود برنامه را متوقف و موضوع را جهت بررسي به كميته انضباطي ارجاع نمايد.

 


 

8-13 سرپرست برنامه حق توهين و تنبيه افراد را در حين اجراي برنامه به هيچ عنوان نخواهد داشت و فقط مي‌تواند بعد از اجراي برنامه طي گزارش عملكرد انضباطي گروه يا فرد را به كميته انضباطي گزارش نمايد.

 


 

9-13 سرپرست برنامه موظف است حداكثر تا يك هفته پس از اتمام برنامه، گزارش برنامه را تهيه و به مسئول كميته‌ي روابط عمومي تحويل نمايد.

 


 

10-13 سرپرست برنامه وظيفه دارد با همكاري مسئولين ديگر كميته‌ها نسبت به تعيين و تدارك تجهيزات و وسايل موردنياز جهت اجراي موفق برنامه اقدام نمايد.

 


 

11-13 سرپرست برنامه وظيفه دارد كليه اقدامات و تمهيدات لازم براي حفظ سلامتي و جان افراد شركت كننده در برنامه و همچنين جلوگيري از آسيب به تجهيزات و وسايل گروه را بكار بندد.

 


 

12-13 سرپرست برنامه موظف به ارايه زمانبندي و شرح برنامه قبل از اجراي برنامه ترجيحاً مكتوب مي‌باشد.

 


 

13-13 سرپرست برنامه بايستي در خصوص هزينه‌ها كاملاً شفاف‌سازي كرده بيلان برنامه را همراه با گزارش انجام شده ارايه دهد.

 به نام خدا

تیم کوهنوردی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

تعهد نامه پذیرش خطر و مسئولیت

مشارکت داوطلبانه : اینجانب اقرار می نمایم که شرکت من در گروه کوهنوردی شرکت مخابرات ایران – منطقه تهران داوطلبانه و دوستانه بوده و هیچ کس مرا مجبور به این کار نکرده است .

پذیرش خطر و ریسک : من آگاه هستم که فعالیت های گروه کوهنوردی با مخاطراتی همراه است که می تواند منجر به صدمه ، بیماری، مرگ و همچنین آسیب و یا از دست دادن اموال و دارایی من باشد . این خطرات شامل موارد ذیل بوده ولی منحصر به اینها نخواهد بود:

خطرات وسیله نقلیه و جاده ای و مسافرت در محیط های  حیوانات وحشی و گزنده و بدون امکان دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبت های بهداشتی -خطرات نیروهای طبیعی مثل : رعد و برق ، صاعقه ، سیل ، بهمن ، زلزله و....-خطرات ذاتی موجود در فعالیت های ورزشی و یا اعمال مسامحه آمیز دیگر افراد ،من می دانم گروه کوهنوردی شرکت مخابرات ایران – منطقه تهران خدمات حرفه ای ارائه نمی نماید . من به منظور سهیم شدن در لذت و شرکت در برنامه های این گروه می خواهم مخاطرات و پیشامدهای پیش بینی نشده ، که بخش جدایی ناپذیراز این فعالیت ها هستند را بپذیرم . من به پذیرش این خطر اقرار نموده و تمام مسئولیت های عواقب ناشی از آن را شخصاً برعهده گرفته و گروه کوهنوردی شرکت مخابرات ایران – منطقه تهران ، اعضاء هیأت مدیره آن ، سرپرستان برنامه و دیگر مسئولان آن هیچ مسئولیتی در این قبال نخواهند داشت . من با امضاء در این محل جملات فوق را تأیید می کنم .

نام ونام خانوادگی

امضاء و اثر انگشت

آمادگی : من می دانم که این مسئولیت من است که به ارزیابی مشکلات هرفعالیتی که می خواهم در آن مشغول باشم پرداخته و تصمیم بگیرم که آیا من آمادگی لازم را از حیث تجربه ، مهارت ، دانش و بنیه جسمی و روحی ، دارا هستم که بتوانم با ایمنی بیشتر در برنامه ها مشارکت داشته باشم یا خیر ؟

رفع مسئولیت و تعهد جهت عدم تعقیب قانونی : من موافقت می کنم که من ، ورثه من و نمایندگان شخصی و قانونی من بموجب این سند هیچ گاه دعوی قانونی علیه این گروه ، اعضاء هیأت مدیره و مسئولان آن وسرپرستان برنامه از حیث صدمه ، بیماری و مرگ من و همچنین آسیب و یا از دست دادن اموال و دارایی من بخاطر نتیجه شرکت در برنامه های گروه ننمایند.

بیمه : من تأیید میکنم که دارای بیمه کافی به منظور پوشش دادن خسارت های مالی و آسیب های بدنی وارد شده به خاطر شرکت در برنامه های گروه را دارا هستم و اگر چنین بیمه ای ندارم من تأیید می کنم که قادر به تأمین کلیه مخارج و دیون آن هستم.

امضاء من در زیر نشانه این است که من تمام این سند را به دقت مطالعه کرده ام ، درک نموده ام و تأثیر آن بر حقوق قانونی خود می دانم و موافقت می نمایم که مهیا و آماده اجرای این موارد هستم . من 18 سال تمام دارم

نام ونام خانوادگی و امضاء

آدرس پستی : تلفن تماس:

تصدیق می کنیم که آقای / خانم                      در حضور اینجانبان این سند را خوانده و آن را درک نموده است.

نام ونام خانوادگی و امضاء                                                                  

آدرس پستی :    تلفن تماس:

نام ونام خانوادگی و امضاء                                                                  

آدرس پستی :    تلفن تماس:

 

 

 

 


  قابل توجه همنوردان گرامی (نفرات جدید و قدیم گروه)

 آن دسته از همنوردانی که فرم عضویت را تکمیل نکرده اند در خواست میگردد در اسرع وقت فرم عضویت را تکمیل نموده و به همراه کپی کارت

 

ملی و یک قطعه عکس به همراه کپی مدارک آموزشی به آقای علی عبدلی  09125254318  تحویل دهند . بدیهی است آن دسته  فرم

 

عضویت از همنوردانی کهرا تکمیل ننمایند از شرکت آنها در برنامه های گروه ممانعت بعمل خواهد آمد. نمونه فرم عضویت جهت استفاده


در پایین صفحه موجود میباشد.

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


حاضرین در سایت

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR