نمایش از 18 شهریور 1391 بازدید: 13764
پرینت

 

د – وظايف و مسئوليت اعضاي گروه

 

 

 

9-5 رعايت شئونات و موازين اخلاقي

 


 

10-5 رعايت كليه مفاد اساسنامه و آئين‌نامه انضباطي و مقررات وضع شده.

 


 

11-5 فعاليت صحيح و منطبق بر استانداردهاي آموزشي در موقع انجام فعاليت‌هاي گروهي يا در زمان استفاده از تجهيزات گروه در فعاليت‌هاي انفرادي خارج از برنامه‌هاي گروه.

 


 

12-5 عضويت و مشاركت فعال و مؤثر حداقل در يكي از كميته‌هاي گروه.

 


 

13-5 رعايت كليه نكات لازم جهت حفظ پاكيزگي و حفاظت از محيط طبيعت و كوهستان.

 


 

14-5 بازگرداندن تجهيزات و وسايل گروه به كميته تداركات در تاريخ مقرر و گزارش وضعيت آن‌ها.

 


 

15-5 جايگزيني تجهيزات و لوازم گروه در صورت معيوب شدن يا مفقود شدن حداكثر تا هفته بعد از اتمام مهلت مقرر.

 


 

16-5 پذيرش مسئوليت ايمني خود در تمامي جنبه‌هاي مرتبط با اجراي برنامه‌هاي گروه

 

 

 

ماده 13 تيم سرپرستي:

 

1-13 سرپرست كسي است كه به پيشنهاد مسئول كميته فني و پس از تصويب شوراي اجرايي وظيفه مديريت و رهبري و اجراي برنامه‌ها را بر عهده مي‌گيرد.

 


 

2-13 سرپرست برنامه‌ها تا حد امكان از ميان اعضاي رسمي و با تجربه انتخاب خواهد گرديد.

 


 

3-13 شوراي اجرايي نبايد يكي از اعضا را بدون جلب رضايت او ملزم به قبول سرپرستي بيش از 2 برنامه در 3 ماه متوالي نمايد.

 


 

4-13 در صورتي كه شوراي اجرايي فردي را جهت سرپرستي يك برنامه انتخاب نمايد تنها با انصراف كتبي و با ارائه دلايل كافي مي‌تواند از انجام وظيفه سرپرستي سرباز زدند، مشروط به اينكه انصراف خود را حداقلي دو هفته قبل به شوراي اجرايي و مسئول كميته فني اعلام نمايد.

 


 

5-13 مسئوليت كليه تصميم‌ها و اقدامات انجام شده در طول اجراي برنامه بر عهده سرپرست برنامه خواهد بود.

 


 

6-13 مسئوليت كنترل شرايط و صلاحيت افراد شركت كننده در برنامه‌ها و روند صعود به ارتفاعات بر عهده سرپرست و كميته فني مي‌باشد.

 


 

7-13 سرپرست مي‌تواند در صورت قصور افراد در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي محوله و يا عدم رعايت نظم و انضباط و مقررات گروه در طول اجراي برنامه كه باعث بروز حادثه و خطر خواهد شد براساس صلاح ديد خود برنامه را متوقف و موضوع را جهت بررسي به كميته انضباطي ارجاع نمايد.

 


 

8-13 سرپرست برنامه حق توهين و تنبيه افراد را در حين اجراي برنامه به هيچ عنوان نخواهد داشت و فقط مي‌تواند بعد از اجراي برنامه طي گزارش عملكرد انضباطي گروه يا فرد را به كميته انضباطي گزارش نمايد.

 


 

9-13 سرپرست برنامه موظف است حداكثر تا يك هفته پس از اتمام برنامه، گزارش برنامه را تهيه و به مسئول كميته‌ي روابط عمومي تحويل نمايد.

 


 

10-13 سرپرست برنامه وظيفه دارد با همكاري مسئولين ديگر كميته‌ها نسبت به تعيين و تدارك تجهيزات و وسايل موردنياز جهت اجراي موفق برنامه اقدام نمايد.

 


 

11-13 سرپرست برنامه وظيفه دارد كليه اقدامات و تمهيدات لازم براي حفظ سلامتي و جان افراد شركت كننده در برنامه و همچنين جلوگيري از آسيب به تجهيزات و وسايل گروه را بكار بندد.

 


 

12-13 سرپرست برنامه موظف به ارايه زمانبندي و شرح برنامه قبل از اجراي برنامه ترجيحاً مكتوب مي‌باشد.

 


 

13-13 سرپرست برنامه بايستي در خصوص هزينه‌ها كاملاً شفاف‌سازي كرده بيلان برنامه را همراه با گزارش انجام شده ارايه دهد.

 


اضافه کردن نظر


حاضرین در سایت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR