نمایش از 18 شهریور 1391 بازدید: 14073
پرینت


به نام خدا

تیم کوهنوردی شرکت مخابرات ایران – منطقه تهران

تعهد نامه پذیرش خطر و مسئولیت

    مشارکت داوطلبانه : اینجانب اقرارمی نمایم که شرکت من در گروه کوهنوردی شرکت مخابرات ایران – منطقه تهران داوطلبانه و دوستانه بوده و هیچ کس   مرا مجبور به این کار نکرده است .

پذیرش خطر و ریسک : من آگاه هستم که فعالیت های گروه کوهنوردی با مخاطراتی همراه است که می تواند منجر به صدمه ، بیماری، مرگ و همچنین آسیب و یا از دست دادن اموال و دارایی من باشد . این خطرات شامل موارد ذیل بوده ولی منحصر به اینها نخواهد بود:

خطرات وسیله نقلیه و جاده ای و مسافرت در محیط های  حیوانات وحشی و گزنده و بدون امکان دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبت های بهداشتی -خطرات نیروهای طبیعی مثل : رعد و برق ، صاعقه ، سیل ، بهمن ، زلزله و....-خطرات ذاتی موجود در فعالیت های ورزشی ،من می دانم گروه کوهنوردی شرکت مخابرات ایران – منطقه تهران خدمات حرفه ای ارائه نمی نماید . من به منظور سهیم شدن در لذت و شرکت در برنامه های این گروه می خواهم مخاطرات و پیشامدهای پیش بینی نشده ، که بخش جدایی ناپذیراز این فعالیت ها هستند را بپذیرم . من به پذیرش این خطر اقرار نموده و تمام مسئولیت های عواقب ناشی از آن را شخصاً برعهده گرفته و گروه کوهنوردی شرکت مخابرات ایران – منطقه تهران ، اعضاء هیأت مدیره آن ، سرپرستان برنامه و دیگر مسئولان آن هیچ مسئولیتی در این قبال نخواهند داشت . من با امضاء در این محل جملات فوق را تأیید می کنم .

نام ونام خانوادگی                                                                                       امضاء و اثر انگشت

 

آمادگی : من می دانم که این مسئولیت من است که به ارزیابی مشکلات هرفعالیتی که می خواهم در آن مشغول باشم پرداخته و تصمیم بگیرم که آیا من آمادگی لازم را از حیث تجربه ، مهارت ، دانش و بنیه جسمی و روحی ، دارا هستم که بتوانم با ایمنی بیشتر در برنامه ها مشارکت داشته باشم یا خیر ؟

رفع مسئولیت و تعهد جهت عدم تعقیب قانونی : من موافقت می کنم که من ، ورثه من و نمایندگان شخصی و قانونی من بموجب این سند هیچ گاه دعوی قانونی علیه این گروه ، اعضاء هیأت مدیره و مسئولان آن وسرپرستان برنامه از حیث صدمه ، بیماری و مرگ من و همچنین آسیب و یا از دست دادن اموال و دارایی من بخاطر نتیجه شرکت در برنامه های گروه ننمایند.

بیمه : من تأیید میکنم که دارای بیمه کافی به منظور پوشش دادن خسارت های مالی و آسیب های بدنی وارد شده به خاطر شرکت در برنامه های گروه را دارا هستم و اگر چنین بیمه ای ندارم من تأیید می کنم که قادر به تأمین کلیه مخارج و دیون آن هستم.

امضاء من در زیر نشانه این است که من تمام این سند را به دقت مطالعه کرده ام ، درک نموده ام و تأثیر آن بر حقوق قانونی خود می دانم و موافقت می نمایم که مهیا و آماده اجرای این موارد هستم . من 18 سال تمام دارم

نام ونام خانوادگی و امضاء

آدرس پستی : تلفن تماس:

تصدیق می کنیم که آقای / خانم                      در حضور اینجانبان این سند را خوانده و آن را درک نموده است.

نام ونام خانوادگی و امضاء                

   آدرس پستی :                                                                                                       تلفن تماس:

نام ونام خانوادگی و امضاء                     

آدرس پستی :                                                                                                            تلفن تماس:

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


حاضرین در سایت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR