نمایش از 18 شهریور 1391 بازدید: 7771
پرینت

اعضاء كميته تداركات:

 

***توجه***

ازکلیه همنوردان تقاضا میشود وسایل دریافتی گروه را به انبار گروه تحویل

نمایند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

اضافه کردن نظر


حاضرین در سایت

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR