نمایش از 18 شهریور 1391 بازدید: 21726
پرینت


برنامه های آموزشی سال 94


به نام خالق کوهستانها

 تقویم آموزشی پیشنهادی گروه کوهنوردی تربیت بدنی شرکت مخابرات استان سال 1394ردیف

عنوان کلاس

دوره آموزش

نوع مدرک

تاریخ اجرا

توضیحات

1

کار آموزی کوه پیمایی

( منطقه بندیخچال و صعود قله چین کلاغ )

3جلسه( تئوری وعملی)

فدراسیون کوهنوردی

خرداد

اجباری

2

کارآموزی برف و یخ (منطقه حسن در)

3 جلسه

فدراسیون کوهنوردی

اردیبهشت الی خرداد

اجباری

3

کارآموزی سنگنوردی در طبیعت

( منطقه بندیخچال )

3 جلسه

فدراسیون کوهنوردی

تیر الی  مهر

اجباری

4

پیشرفته برف و یخ (منطقه حسن در)

3 جلسه

فدراسیون کوهنوردی

خرداد

اختیاری

5

پیشرفته سنگنوردی ( منطقه بندیخچال)

3 جلسه

فدراسیون کوهنوردی

تیر الی مهر

اختیاری

6

بهمن شناسی

(گردنه امام زاده هاشم ، منطقه لاسم)

2 جلسه( تئوری وعملی)

فدراسیون کوهنوردی

بهمن،اسفند، فروردین

اجباری

7

مبانی جستجو در کوهستان (قرارگاه پلور)

2 جلسه( تئوری وعملی)

فدراسیون کوهنوردی

فروردین الی اسفند

اختیاری

 

جستجو و نجات – بخش نجات فنی  (قرارگاه پلور)

2 جلسه

فدراسیون کوهنوردی

فروردین الی اسفند

اختیاری

7

پزشکی کوهستان - متوسط

2 جلسه

انجمن پزشکی کوهستان

پاییز

اختیاری

8

آموزش  مقدماتی دیواره نوردی

(دیواره پل خواب ، جاده چالوس)

2 جلسه

پیشنیاز صعود دیواره علم کوه

دورن گروهی

بهار و پاییز

اختیاری

9

آموزش مقدماتی یخ نوردی

(آبشار آبنیک ، هملون )

2 جلسه

دورن گروهی

دی الی اسفند

اختیاری

10

بقاء در طبیعت

2 جلسه (تئوری وعملی)

درون گروهی

پاییز

اختیاری

11

اصول تغدیه در کوهنوردی

1 جلسه

درون گروهی

تابستان

اختیاری

12

 اصول گزارش نویسی در کوهنوردی

1 جلسه

درون گروهی

پاییز

اختیاری

13

آموزش غار برفی (ایستگاه 7 توچال)

2 جلسه

درون گروهی

اسفند الی فروردین

اختیاری

14

عکاسی در طبیعت ( استاد دانشگاه )

10 جلسه

درون گروهی

پاییز

اختیاری

15

برقراری کمپ (دشت هویج)

2 جلسه

صعود قله ساکا

درون گروهی

پاییز

اختیاری

16

بازآموزی سنگ نوردی ( منطقه بندیخچال)

آشنایی با تکنیک های صعود همزمان یا آلپی

2جلسه

صعود قله شاه دژ

درون گروهی

تابستان

اجباری

17

بازآموزی یخ و برف (منطقه حسن در)

آشنایی با تکنیک های صعود همزمان یا آلپی

1 جلسه

درون گروهی

فروردین الی خرداد

اجباری

18

آشنایی با تجهیزات و پوشاک کوهستان

1 جلسه

درون گروهی

بهار

اجباری

19

روان شناسی کوهنوردی

1 جلسه

درون گروهی

تابستان

اختیاری

20

آشنایی با کوههای ایران و جهان

1 جلسه

درون گروهی

پاییز

اجباری
 
 
 

 

 

 

 

 

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         

 

اضافه کردن نظر


حاضرین در سایت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR