نمایش از 09 مهر 1393 بازدید: 15358
پرینت


 

سردست : اتصال سر طناب به یک نقطه ( كم كاربرد است ) Over hand
سردست : اتصال سر طناب به یک نقطه ( كم كاربرد است ) Over hand

هشت يك لا Figure of Eight : اتصال سر طناب حمايت به كارابين و صندلی نفر صعود كننده يا به كارگاه          

هشت دو لا : اتصال سر طناب فرود به كارگاه .                                                                                    

 

 

    هشت تعقيب: Retraced Figure of Eight

 

اتصال طناب به صندلی و زدن گره هشت در حلقه ای بسته

  بعد از زدن گره بايد اندازه آن را تنظيم نمود                                                                                                                                                                         

دو سر طناب يک لا Fisherman: اتصال دو سر طناب هم قطر به يكديگر (كمتر مورد استفاده قرار می گيرد)

سر طناب دو لا Double Fisherman: اتصال دو سر طناب به يكديگر با ضريب اطمينان بيشتر نسبت به گره دو سر طناب يک لا و اتصال دو سر طناب دو طناب غيرهم قطر با اختلاف قطری برابر حداكثر يک شماره

تسمه Water Kont :‌اتصال دو سر نوار (تسمه) .

 

                                                                                                                                                            

   خود حمايت Clove Hitch, Mastwurf :‌برای ثابت كردن طناب خود حمايت اين گره در محل كارگاه و بر روی كاربين اجرا می شود    

نحوه قفل نمودن گره حمایت(زدن ضامن)                                                                                                             

پروسیک Prusik       : برای خود حمايت هنگام فرود به كار می رود. اين گره كاربردهای ديگری هم دارد                حاضرین در سایت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR