نمایش از 09 مهر 1393 بازدید: 15356
پرینت

 


به نام خداوند آفریننده کوهها

 


فرمولهای هم هوائی

 

الف – قبل از برنامه :

 

1- صعودهای مکرر پلکانی قبل از برنامه مورد نظر . بطور مثال پله اول :صعود به قله کلکچال به ارتفاع 3350 متر– پله دوم :صعود به قله توچال به 3960 متر

پله سوم : صعود به یکی از قلل 4000 متری مانند قله خلنو به ارتفاع 4375 مـتر یـا قـله عـلم کوه به ارتفاع 4850 متر به همراه شب مانی – پله چهارم قله دماوند به

ارتفاع 5600 متر.

 

2- تنــفس هـای عمیق و طولانی در حین انجام تمرین های هوازی قبل از برنامه به سبب اکسیژن گیری ریه ها و قلب و عروق .

 

ب- در حین برنامه:

 

1- آرام و یکنواخت حرکت کردن درکوهستان . در شروع حرکت تا محل کمپینگ و شب مانی .

 

2- تنفس های عمیق و بی وقفه از مبدأ حرکت تا صعود به قله جهت جبران کمبود اکسیژن.

 

3- شکستن فشار در محل بالای کمپینگ یا پناهگاه بعد از استقرار و استراحت و آرام گرفتن بدن حداقل 500 متر صعود بالاتر و پایداری در محل مذکور به میزان یک

ساعت همراه با تنفس های عمیق و در نهایت فرود به پائین.

 

4- ماندگاری در کمپینگ یا پناهگاه و هم هوائی کامل تا صبح به واسطه ی سازگاری با هوای محیط کوهستان جهت آمادگی صعود به ارتفاعات .

 

5- در مجموع برای پیشگیری از ارتفاع زدگی و هم هوائی ایده آل از ارتفاع 3000 متر به بالا هر 1000 متر صعود ، یک شب (شب مانی اجباری).

 


تهیه و تنظیم : حسن صالحی ( کمیته فنی گروه کوهننوردی شرکت مخابرات استان تهران )

 

ویرایش و تایپ: سید فرید کازرونی

 

 

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR