نمایش از 01 خرداد 1393 بازدید: 10741
پرینت

بسمه تعالي

 

 

جلسه هیات مدیره گروه کوهنوردی شرکت مخابرات استان تهران

مورخ 93/10/15

در تاریخ 93/10/15 جلسه ای  درجهت شفاف سازی وساماندهی امور وایجاد تعامل وهمکاری اعضاء و چگونگی برگزاری مراسم جشن پایان سال 1393  تشکیل و پس از بحث وتبادل نظر تصمیمات و پیشنهادات ذیل اتخاذگردید:

1-  نحوه اجرای مراسم پایانی سال 93 ( کمیته روابط عمومی )

2-  درخصوص برگزاری انتخابات گروه بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد انتخابات انجام و در مورد جابجایی اعضای کمیته تصمیماتی اتخاذ گردد.

3-  مقرر گردید ، برنامه پیشنهادی سال 94 تهیه و به هیأت مدیره ارائه گردد.

4-  ارائه برنامه های آموزشی جهت سال 1394 ( کمیته آموزش )

5-  درخصوص خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز گروه جهت سال 94 ، بحث و تبادل نظر گردید.

6-  درخصوص انبار گردانی بحث و تبادل نظر گردید.

7-  مقرر گردید ، در مراسم جشن پایانی سال 94 از افراد فعال گروه ، همچنین از اعضاء هیات مدیره اداره تربیت بدنی تقدیر و تشکر گردد.

8-  مقرر گردید بهترین کوهنورد گروه ، بهترین سرپرست ، بهترین گزارش نویس برنامه و بهترین کمیته در مراسم پایان سال 94 معرفی گردد.

9-  مقرر شد در مراسم جشن پایانی سال 94 از خانم پروانه کاظمی بانوی کوهنورد ایرانی دعوت بعمل آید.

10- مقرر شد از ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث ( اعضای اصلی و کمکی ) در مراسم جشن پایانی سال 94 قدردانی گردد.

11-    پیشنهاد مسابقه بهترین عکس در سال 1393 .

12-    پیشنهاد برنامه بازآموزی سنگ نوردی ، کوهیپمایی و غیره در سال 1394 .( کمیته آموزش )

13-    پیشنهاد گردید ، در صورت امکان از لباس متحد الشکل جهت اعضای گروه در برنامه های صعود به قله استفاده گردد. ( کاور یک رنگ با آرم گروه )

14-  معرفی نفرات شایسته گروه . 

15-    گزارش آمار شرکت کنندگان در برنامه ها و جلسات گروه در سالهای 91- 92 و 93 ( روابط عمومی )

16-    تشکیل صندوق همیاری جهت اعضاء گروه با ماهیانه مبلغ 100/000ریال .

  

حاضرین در جلسه :

آقایان نجفی صالحی مهدی زاده ابراهیمی امیری باقر شاهی عبدلی - کازرونی  و خانم خلیلی


جلسه در ساعت 15 با ذکر صلوات خاتمه یافت .

حاضرین در سایت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR